Dobrodošli! Čebelarsko   društvo   Kočevje   je   prostovoljno   in   neprofitno   združenje   čebelarjev,   ki   delujejo   na področju   čebelarstva   po   pravilih   statuta .   Poglavitni   namen   je   izobraževanje   članstva   za   napredno čebelarjenje,   ohranjanje   čebel   in   ustrezno   pridobivanje   pridelkov.   Urejen   je   pašni   red   na   celotnem področju   Kočevske,   tako   da   lahko   na   gozdno   pašo   svoje   čebele   pripeljejo   tudi   prevozniki   iz   drugih krajev   Slovenije.   Člani   društva   se   zavedamo   pomembnosti   zdravih   čebel   in   kvalitete   pridelkov. Društvo    svoje    člane    spodbuja    za    saditev    medovitih    dreves.    Društvo    se    povezuje    z    drugimi čebelarskimi društvi in zvezami kot so Peter Pavel Glavar in Čebelarska zveza Slovenije .
Čebelarsko društvo Kočevje, Cankarjeva 7a ,1330 Kočevje - info@cd-kocevje.si  - 041/415-314  
Obvestila, novice… ----------------------------------------------------------- 20.04.2020    Viktorju je zgorel čebelnjak ----------------------------------------------------------- 08.04.2020    POLETNO TRETIRANJE VAROJE Z OKSALNO KISLINO ----------------------------------------------------------- 07.03.2020    Zapustil nas je Franc Merhar ----------------------------------------------------------- 02.03.2020    Veliko novih obvestil -----------------------------------------------------------
Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje Čebelarsko društvo Kočevje
Osnovni podatki društva V   letu   2017   je   imelo   Čebelarsko   društvo   Kočevje   117 članov.   Ti   so   v   tem   času   imeli   128   čebelnjakov   z   1880 čebeljimi    družinami.    V    društvu    imamo    šest    prevoznih enot. Društvo   je   svoj   prapor   razvilo   leta   1982.   Je   zelene   barve v    velikosti    119    x    83    cm    in    obrobljen    z    zlatorumeno vrvico.
Seznam članov Čebelarskega društva Kočevje Zgodovina Čebelarskega društva Kočevje Zaslužni člani Čebelarskega društva Kočevje Osebna izkaznica Čebelarskega društva Kočevje
Zadnja stran
Prednja stran
Drog,   na   katerem   visi   prapor,   je   dolg   263   cm   in   ima   na vrhu   medeninast   znak   z   odtisnjeno   čebelo.   Na   drogu   je 75 zlatorumenih žebljičkov z imeni članov društva.
Poskusni     logotip     društva     je sestavljen         iz         oranžnega šestkotnika,        ki        ponazarja čebeljo   celico,   v   srednini   pa   je silhueta      občine      Kočevje      s fotografijo    kranjske    sivke    in napisom.
Izdelava internetne strani: Vasja Marinč, 2018
Začasni logotip Čebelarskega društva Kočevje Prapor Čebelarskega društva Kočevje
POSEBNO OBVESTILO
Prevoz čebel na pašo  in oskrba čebel izven kraja  prebivališča v času omejitve gibanja: V   dogovoru   z   Ministrstvom   za   kmetijstvo,   gozdarstvu   in   prehrano   ter   pristojnimi   ministrstvi   je   čebelarjem   v   času omejitev    gibanja    dovoljena    oskrba    čebel    tudi    izven    območja    svoje    občine.    V    primeru    kontrole    mora    čebelar pristojni kontrolni osebi povedati SI številko čebelnjaka h kateremu je namenjen. V   primeru   prevoza   čebel   na   pašo   ne   rabimo   posebej   poudarjati,   saj   je   zadeva   podobna   kot   sedaj.   V   primeru kontrole   ob   prevozu   čebel   mora   čebelar   imeti   pri   sebi   podpisano   in   ožigosano   veterinarsko   potrdilo   o   premiku, kjer   je   jasno   napisana   SI   številka   stojišča   ali   začasnega   čebelnjaka   in   lokacija   kamor   čebele   premika.   Ob   vsakem naslednjem obisku čebel na paši, je obisk dovoljen le s kopijo tega veterinarskega potrdila o premiku čebel. V   času   omejitev   gibanja,   je   čebelarjem   dovoljeno   obiskati   čebelarske   trgovine   in   trgovine,   ki   imajo   sredstva   za oskrbo   čebel.   Predlagamo,   da   ima   čebelar   v   takem   primeru   pri   sebi   Člansko   izkaznico   ČZS   ali   izpis   iz   registra čebelnjakov s katerim lahko izkazuje aktualno stanje svojega čebelarstva.