Čebelarsko društvo Kočevje, Cankarjeva 7a ,1330 Kočevje - info@cd-kocevje.si  - 041/415-314
Izdelava internetne strani: Vasja Marinč, 2018
22.01.2019
Začele   so   se   aktivnosti   članov   ob   100-letnici   organiziranega   čebelarstva   na   Kočevskem.   V   petek   25.01.2019   ob   18:00    bomo   imeli   sestanek nadzornega in upravnega odbora. Dobimo se v gostišču TUŠEK  na jezeru.
17.01.2019
Začele   so   se   aktivnosti   članov   ob   100-letnici   organiziranega   čebelarstva   na Kočevskem.      V   Knjižnici   Kočevje   je   na   prireditvi   naš   član   Branko   Obranovič predstavil svojo knjigo NAJ MEDI. Dogodku   je   prisostoval   tudi   predsednik   ČZS   Boštjan   Noč,   ki   je   pohvalil   našega člana za trud.
06.02.2019
OBČNI ZBOR ČLANOV ČD KOČEVJE V   soboto   9.2.2019   bo   občni   zbor   v   gostinskem   centru   BRIŠKI   v   Kočevju.   Uradni   del   se   začne   ob   18.   uri.   Predhodno,   ob   17.uri   bomo   začeli pobirati   članarino   za   društvo   in   članarino   za   ČZS.   Umestili   bomo   še   predstavitev   knjige   našega   čebelarja   g.Branka   Obranoviča   NAJ   MEDI. Predstavili   bomo   tudi   našo   spletno   stran.   Lepo   vabljeni   vsi,   tudi   morebitni   novi   člani.   Dnevni   red   občnega   zbora   je   bil   že   poslan   po   pošti, morebitni gostje in novi člani ga dobijo lahko ob prihodu.
11.02.2019
Člani   ČD   Kočevje   smo   se   zbrali   na   občnem   zboru.   Udeležilo se    ga    je    77    članov    in    prijateljev    društva.    Izvolili    smo trinajstčlanski   upravni   odbor,   tričlanski   nadzorni   odbor   in potrdili    novega    starega    predsednika.    To    funkcijo    bo    še naprej opravljal Jure Majerle.
08.02.2019
Posebna   občinska   komisija   je   na   prireditvi   Občine   Kočevje   ob   kulturnem   prazniku   razglasila   tematsko   kulturno   leto   2019.   Odločili   so   se,   da ga poimenujejo LETO ČEBELE IN MEDU. Glavni razlog za to odločitev je bližajoča se 100. obletnica ustanovitve ČD Kočevje!
02.03.2019
PREDAVANJE Dne   6.3.2019   ob   17h   imamo   predavanje      v   gostinskem   centru   BRIŠKI.   Predaval   nam   bo   Vlado   Avguštin      na   temo      oskrba   čebeljih   družin   čez celo   leto.   Eno   uro   prej   nas   bo   obiskala   čebelarska   trgovina   Debevec,   tako   da   boste   lahko   zamenjali   vosek   za   satnice   in   nakupili   ostale potrebne   stvari.   Lahko   se   boste   tudi   prijavili   za   obisk   Celjskega   sejma   dne   17.3.2019.   Odhod   z   avtobusne   postaje   v   Kočevju   bo   ob   7.   uri. Prevoz bo brezplačen!  Veselimo se čimvečjega obiska, saj se bodo čez cel dan  vrstila koristna predavanja.
11.03.2019
Združenje   “Kočevski   gozdni   med”   je   Darkota   Ostermana   na   svojem   dvajsetem   občnem   zboru   podelilo pohavalo za dolgoletno delo blagajnika.
20.03.2019
Na   prireditvi   ApiCelje   je   naš   član   Stanko   Knežič,   ki   čebelari   na   več   lokacijah   s   400   panji,   predaval   o prednostih in slabostih čebelarjenja z AZ ali nakladalnimi panji.
03.05.2019
OČISTIMO KOČEVSKO Tudi   čebelarji   bomo   sodelovali   na   akciji   “Očistimo   Kočevsko   2019”.   Zbrali   se   bomo   pri   našem   učnem   čebelnjaku   pri   drevesnici   na   Marofu. Zbor   bo   13.4.2019   ob   9:00.   Pokosili   bomo   travo,   očistili   čebelnjak,   pobrali   smeti   okoli   počivališča   in   vhoda   v   drevesnico.   Veseli   bomo sodelovanja!
19.04.2019
DAN ODPRTIH VRAT KOČEVSKIH ČEBELARJEV Čebelarsko   društvo   Kočevje   v   sodelovanju   z   Občino   Kočevje   in   Zavodom   Kočevsko      v   petek,   26.   aprila,   ob   13.   uri   vabi   na   Dan   odprtih   vrat kočevskih čebelarjev! Vljudno   vabljeni   vsi,   ki   bi   želeli   izvedeti   več   o   čebelarstvu,   pomenu   čebel   in   čebeljih   pridelkih,   da   se   nam   ta   dan   pridružite   na   ogledu   učnega čebelnjaka   na   Marofu,   s   prikazom   točenja   in   degustacije   medu.   Z   zavedanjem   o   pomenu   čebel   za   naše   okolje   in   življenje,   lahko   vsak posameznik   in   tudi   širša   skupnost   naredi   korak   naprej   za   ohranitev   naravnega   okolja,   čebel   in   s   tem   opraševanja,   ki   je   bistvenega   pomena   za zadostno lokalno samooskrbo. V   sklopu   Dneva   odprtih   vrat   bodo   delo   čebelarjev   spoznavali   tudi   osnovnošolci   in   srednješolci   ter   otroci   iz   vrtca.   Organizirani   ogledi   bodo potekali v dopoldanskem času med 9. in 13. uro.
19.04.2019
SODELUJTE V FOTO NATEČAJU! Želite   biti   del   te   zgodbe   tudi   vi?   V   okviru   dneva   odprtih   vrat   bo   objavljen   javni   natečaj   za   NAJ   FOTOGRAFIJO   na   temo   čebel   in   medu.   Foto natečaj   bo   objavljen   26.   4.   2019   na   spletni   strani   Občine   Kočevje   in   Čebelarskega   društva.   Rok   za   prijavo   bo   do   vključno   31.   5.   2019.   Če   bo čebelarska   sreča   na   vaši   strani,   boste   eden   izmed   fotografov,   katerih   fotografija   bo   sooblikovala   našo   skupno   zgodbo,   še   posebej   v   luči letošnjega »Leta čebel in medu«.
17.05.2019
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE IZVEDENO 16.   maja   2019   ob   16.   uri   smo   imeli   pri   našem   učnem   čebelnjaku   na   Marofi   predavanje   na   temo Ugotavljanje     in     zatiranje     varoje     pri     čebelah     v     klasičnem     čebelarstvu ”.     Praktično izobraževanje je vodila veterinarka Lucija Žvokelj.
17.05.2019
ODKRIVANJE ZGODOVINE Naš   znani   raziskovalec   kočevske   zgodovine   Mihael   Petrovič   je   raziskoval   podatke   v   zvezi   datuma   ustanovitve   prve   podružnice   organiziranega čebelarstva   na   Kočevskem   in   ga   tudi   odkril.   Verjetno   je   to   za   kočevsko   čebelarsko   društvo   prelomni   trenutek   odkritja   zgodovine,   ki   je   nismo poznali.   12.avgust   1901   je   tisti   dan   ki   bi   ga   moralo   Kočevsko   čebelarsko   društvo   upoštevati,   ko   sgovorimo   o   organiziranemu   čebelarstvu   na Kočevskem.   Vsi   dokumenti,   fotokopije   od   ustanovitve   in   delovanja   se   nahajajo   pri   Mihaelu   Petroviču   mlajšem   in   na   čebelarskem   društvu Kočevje.
03.07.2019
PRANGERJADA 2019 Kulturno   športno   društvo   Predgrada   nas   je   povabilo,   da   se   v   soboto   27.7   2019   ob   17.   uri   v   sklopu   »Prangerjade   2019«   udeležimo   Grajske tržnice.   Pozivam   člane   društva,   da   se   udeležimo   dogodka   v   čim   večjem   številu   ter   da   s   seboj   prinesemo   obilico   dobre   volje.   Predlagam,   da vsak   član,   ki   se   bo   udeležil   dogodka   s   seboj   prinese   tudi   kak   »glažek«   medu   za   pokušino   in   mogoče   tudi   za   kakšno   nagrado   pri   srečelovu. Znano   je,   da   je   bila   poleti   1919   v   Predgradu   ustanovljena   podružnica   ČD   Kočevje.   Morda   pa   nas   s   tem   v   zvezi   čaka   kakšno   prijetno presenečenje.   Za   dobro   organizacijo   in   »medičko«   bom   poskrbel   predsednik   Jurij   Majerle,   za   govor   na   prireditvi   pa   predsednik   združenja KOČEVSKI GOZDNI MED Viktor Pešelj.   NAJ MEDI!
06.09.2019
IZOBRAŽEVANJE Dne   25.   septembra   bomo   imeli   čebelarji   v   brunarici   ob   9h   izobraževanje   na   temo   senzoričnega   ocenjevanja   medu.   Vsi   zainteresirani čebelarji prinesite s seboj svoje morebitne instrumente za merjenje vlage in merjenje električne prevodnosti. Predavala bo Nataša Lilek.                           
30.09.2019
Na   občinski   proslavi,   ki   bo   v   torek   1.10.2019   ob   19:00   uri   bodo   Čebelarskemu   društvu   Kočevje   podelili   GRB   OBČINE   KOČEVJE   za   dolgoletno delo in razvoj družbe. Povabljeni   smo,   da   se   v   čim   večjem   številu   udeležimo   sprejema,   ki   ga   bodo   za   nas   priredili   v   razstavnem   prostoru   Pokrajinskega   muzeja Kočevje v Šeškovem domu (v pritličju) ob 18:30. Pridite v čim večjem številu!
03.10.2019
GRB OBČINE KOČEVJE Občina    je    letos    najvišje    priznanje    -    Grb    Občine    Kočevje    podelila    Čebelarskemu    društvu Kočevje    za    dolgoletno    prizadevno    in    uspešno    delovanje    na    področju    čebelarstva    in ozaveščanja    o    pomenu    čebel,    za    uspešno    ohranjanje    izjemne    dediščine    čebelarstva    na Kočevskem   in   s   tem   za   krepitev   prepoznavnosti   in   ugleda   Občine   Kočevje.   Nagrado   je   prevzel predsednik društva Jure Majerle.
12.11.2019
PROSLAVA OB 100-LETNICI ORGANIZIRANEGA ČEBELARSTVA NA KOČEVSKEM Vse   člane   ČD,   čebelarje   in   simpatizerje   vabimo,   da   se   udeležijo   kulturne   prireditve   ob   100-letnici   povojnega   organiziranega   čebelarstva   na Kočevskem, ki bo v četrtek 21.11.2019 ob 18.00 uri v prostorih Kulturnega centra Kočevje (TZO 62).
21.11.2019
21   11   2019   smo   v   kulturnem   centru   Kočevja   čebelarji   praznovali   100-obletnico   organiziranega   čebelarstva   na   Kočevskem   po   razpadu      Avstro -   ogrske   monarhije   in   nastanku   prve   jugoslovanske   države   .   Med   samimi   pripravami   na   praznovanje   pa   se   je   izkazalo   ,da   ima   organizirano čebelarstvo   na   Kočevskem   območju   še   veliko   starejše      korenine   .Kar   je   iz   zanesljivih   zgodovinskih   virov   razvidno   smo   za   gotovo   starejši   za   18 let tako da se moramo pripravljati že na novo praznovanje 120 obletnice Organiziranega čebelarstva na Kočevskem čez 2 leti .
Foto: Pavel Majerle
31.12.2019
SREČNO 2020 Vsem članom ČD Kočevje in njihovim bližnjim želimo srečno in uspešno leto 2020.
01.01.2020
IZOBRAŽEVANJE Člane društva vabimo na izobraževanje na temo “Pridelava in predelava voska”. Predavanje bo 8.1.2010 ob 17:00 v Pizzeriji Briški. Vabljeni!
11.02.2020
V   petek   14.2.2020   bomo   imeli   redni   letni   zbor   članov   ČD   Kočevje.   Dobili   se   bomo   v   piceriji   Briški   ob   18.   uri.   Obveščamo   tudi,   da   bomo   od   17. ure dalje pobirali članarino. Vabljeni!
16.02.2020
Na    občnem    zboru    ČD    Kočevje    smo    Viktorju    Pešlju    in    Mihaelu    Petroviču    ml.    podelili priznanje   za   uspešno   sodelovanje   in   raziskovanje   čebelarske   kulturne   dediščine.   G.   Mihael Petrovič   ml.   je   ob   tem   dogodku   prejel   tudi   plaketo   častnega   člana   čebelarskega   društva Kočevje. Je naš vizionar, poln novih idej . Vnesel nam je veliko pozitivne energije.
02.03.2020
Dragi      čebelarji,   preden   se   posvetimo   našim   prijateljicam   čebelicam,   je   prav,   da   si   pripravimo   vse   potrebno,   kar   bomo   potrebovali   v   lepih sončnih dneh in malo osvežimo znanje, pa tudi izvemo kaj novega. Tako   boste   lahko   v   četrtek   ,   5.   marca   ob   15.   uri   na   parkirišču   pri   Briškiju ,   TZO   56   zamenjali   vosek   za   satne   osnove   in   nabavili   tudi   drug čebelarski material pri potujoči trgovini Debevc iz Vrhnike. Istega   dne   ob   17.   uri   na   istem   naslovu   pa   boste   lahko   poslušali   predavanje      Kobe   Franca   iz   Novega   mesta    z   naslovom   Moj   način čebelarjenja čez celo leto oz. dobra čebelarska praksa. Po   predavanju      bomo   zbirali   prijave   za   obisk   sejma   Apislovenija   v   Celju.   Na   pot   bomo   odšli   v   nedeljo,   15.   3.   ob   7.   uri   iz   avtobusne   postaje.   Vaš   prispevek   skupaj   z   vstopnico   je   15€.   Zbornik   boste   prejeli   na   avtobusu.   Povabite   s   seboj   svojce   ali      prijatelje,   da   bo   velik   avtobus   poln. Prijava je zaradi nakupa vstopnic obvezujoča. 27.   3.   ob   17.   uri   ,   prav   tako   na   TZO   56   bomo   lahko   poslušali   predavanje   Apiterapija,   predavatelj   Brane   Borštnik.   Člani   ČZS   prinesite   s seboj člansko izkaznico. Tudi   letos   bomo   slovenski   čebelarji   organizirali   Dan   odprtih   vrat   z   prikazom   svojih   medenih   pridelkov   in   drugih   z   čebelarstvom   povezanih izdelkov   in   sicer   24.   aprila.    Kočevski   čebelarji      se   bomo   predstavili   pri   učnem   čebelnjaku   na   Marofu.   Vabljeni   k   sodelovanju   z   idejami   in izdelki oz. pridelki o konkretnejšem dogajanju boste še obveščeni. 23.   maja   bo   3.   Praznovanje   svetovnega   dneva   čebel   v   naši   bližini,   v   Dolenjskih   toplicah.   Pripravljajo   pester      program,   mi   pa   bomo organizirali   izlet   in   združili   prijetno   z   koristnim.   Razmišljajte,   koga   boste   vzeli   s   seboj,   za   prijave   imamo   še   malo   časa,   o   natančnejšem   planu izleta boste obveščeni. Tisti, ki še niste poravnali članarine, storite to.
07.03.2020
Z   žalostjo   v   srcu   sporočamo   da   je   umrl   naš   spoštovani   stari   čebelar   Franc   Merhar.   Bil      je   mentor,   prijatelj,   vedno   je   sodeloval   pri   čebelarskih dogodkih.   Kot   član   čebelarskega   društva   in   kot   član   nadzorne   komisije   je   vedno   pozorno   spremljal   delo   čebelarskega   društva,   če   je   pa   bilo kaj   potrebno   pa   tudi   svetoval.   Bil   je   velik   podpornik,   član   in   bivši   predsednik   blagovne   znamke   ZDRUŽENJE   KOČEVSKI   GOZDNI   MED.   Bil   je vzoren   čebelar,   njegove   čebelice   so   bile   vedno   z   srcem   pregledane   in   oskrbovane.   Od      g.   Merharja   se   bomo   poslovili   v   torek   dne   10.   3   .   2020 ob 13 h na pokopališču v Stari Cerkvi. ISKRENO SOŽALJE SVOJCEM IN HVALA MU ZA VSE!
20.04.2020
Člani   čebelarskega   društva   Kočevje   bomo   pomagali   Viktorju   do   novega   čebelnjaka   in   čebelic.   Če   se   nam   bo   pa   kdo   pridružil   od   naših   in njegovih prijateljev bomo zelo veseli. Že v naprej se zahvaljujemo vsem podpornikom in dobrotnikom.