Prednosti kranjske čebele • Je najmirnejša čebela med vsemi, zato je med čebelarji zelo priljubljena. • Je varčna. Prezimuje v majhnih družinah, spomladi pa se družine lahko zelo hitro razmnožuje. Preko zime porabi zelo malo hrane. • Se zelo dobro orientira. • Je izredno vzdržljiva. Na pašo odhaja veliko dlje od drugih podvrst. Življenjska doba čebel delavk je v pašni sezoni 30 dni, italijanske čebele pa živijo le približno 23 dni. Ker odhajajo čebele na pašo v najboljših razmerah šele po sedemnajstih dneh, lahko kranjska čebela dela devet dni več! Zarod obnavlja na 40 dni. V enakem razmaku si sledijo glavne čebelje paše (prva je telohova, druga češnjeva, akacijeva, kostanjeva …). • Je izjemna graditeljica satja.
Čebelarsko društvo Kočevje, Cankarjeva 7a ,1330 Kočevje - info@cd-kocevje.si - 041/415-314
Izdelava internetne strani: Vasja Marinč, 2018
KRANJSKA ČEBELA tudi kranjska sivka ali k ranjica ( Apis mellifera carnica ), je avtohtona čebelja pasma, ki je prvotno živela na skoraj celotnem slovenskem etničnem prostoru. Odlikuje se po pridnosti, krotkosti, mirnosti, odpornosti proti boleznim in ostremu podnebju, varčnosti s hrano in naglem spomladanskem razvoju. Zelo je rojiva, to pa ji zagotavlja obstanek tudi v zdajšnjih vedno bolj ogroženih razmerah.
Matica, čebele (tudi do 60.000 v enem panju) in troti predstavljajo čebeljo družino. Čebelji pridelki so: med (ki nastane iz medičine (nektarja) ali mane), vosek, zadalevina (propolis), cvetni prah (pelod ali obnožina), matični mleček in čebelji strup. Za ohranjanje čebeljega rodu skrbi matica, ki zapusti panj le, kadar se gre oploditi in kadar roji. Matico oplodi med letom v zraku več trotov. Temu pomembnemu opravilu strokovno imenujemo svadbeni let. Iz oplojenih jajčec se izležejo čebele, iz neoplojenih pa troti.
Vsak ometni ali naravni roj se vsadi v tako imenovane 5,6, ali 7 satarje
Napadena trotovska zalega z varojo destruktor
Čebelnjak sodi v naravno okolje
Danes je kranjska sivka ravno zaradi teh lastnosti razširjena v večini sosednjih držav ter po vseh celinah, tudi v Argentini, kjer zavzeto čebelarijo tudi slovenski rojaki.
Čebelje družine se razmnožujejo z rojenjem. Rojenje je lahko naravno ali umetno. Tik preden se izleže nova matica, del čebel s staro matico zapusti panj (izroji) in se po kratkem letu strne v gručo, to pa vesten čebelar ogrebe v nov panj. S tem si pridobi novo čebeljo družino.
Čebelnjaki
Učni čebelnjak ČD Kočevje