Prednosti kranjske čebele •  Je najmirnejša čebela med vsemi, zato je med čebelarji zelo priljubljena. •      Je   varčna.   Prezimuje   v   majhnih   družinah,   spomladi   pa   se   družine   lahko     zelo hitro razmnožuje. Preko zime porabi zelo malo hrane. •  Se zelo dobro orientira. •  Je izredno vzdržljiva. Na pašo odhaja veliko dlje od drugih podvrst. •      Življenjska   doba   čebel   delavk   je   v   pašni   sezoni   30   dni,   italijanske   čebele   pa     živijo    le    približno    23    dni.    Ker    odhajajo    čebele    na    pašo    v    najboljših       razmerah   šele   po   sedemnajstih   dneh,   lahko   kranjska   čebela   dela   devet     dni več! •      Zarod   obnavlja   na   40   dni.   V   enakem   razmaku   si   sledijo   glavne   čebelje   paše (prva je telohova, druga češnjeva, akacijeva, kostanjeva …). •  Je izjemna graditeljica satja.
Čebelarsko društvo Kočevje, Cankarjeva 7a ,1330 Kočevje - info@cd-kocevje.si  - 041/415-314  
Izdelava internetne strani: Vasja Marinč, 2018
KRANJSKA ČEBELA tudi    kranjska    sivka     ali    k ranjica     ( Apis    mellifera carnica ),   je   avtohtona   čebelja   pasma,      ki   je   prvotno živela    na    skoraj    celotnem    slovenskem    etničnem prostoru.     Odlikuje     se     po     pridnosti,     krotkosti, mirnosti,    odpornosti    proti    boleznim    in    ostremu podnebju,       varčnosti       s       hrano       in       naglem spomladanskem    razvoju.    Zelo    je    rojiva,    to    pa    ji zagotavlja    obstanek    tudi    v    zdajšnjih    vedno    bolj ogroženih razmerah.
Matica,   čebele   (tudi   do   60.000   v   enem   panju)   in troti      predstavljajo      čebeljo      družino.      Čebelji pridelki     so:     med     (ki     nastane     iz     medičine (nektarja)   ali   mane),   vosek,   zadalevina   (propolis), cvetni   prah   (pelod   ali   obnožina),   matični   mleček in čebelji strup. Za    ohranjanje    čebeljega    rodu    skrbi    matica,    ki zapusti   panj   le,   kadar   se   gre   oploditi   in   kadar roji.   Matico   oplodi   med   letom   v   zraku   več   trotov. Temu       pomembnemu       opravilu       strokovno imenujemo   svadbeni   let.   Iz   oplojenih   jajčec   se izležejo čebele, iz neoplojenih pa troti.
Vsak ometni ali naravni roj se vsadi v tako imenovane 5,6, ali 7 satarje
Napadena trotovska zalega z varojo destruktor
Čebelnjak sodi v naravno okolje
Danes   je   kranjska   sivka   ravno   zaradi   teh   lastnosti razširjena    v    večini    sosednjih    držav    ter    po    vseh celinah,   tudi   v   Argentini,   kjer   zavzeto   čebelarijo   tudi slovenski rojaki.
Čebelje    družine    se    razmnožujejo    z    rojenjem. Rojenje   je   lahko   naravno   ali   umetno.   Tik   preden se   izleže   nova   matica,   del   čebel   s   staro   matico zapusti   panj   (izroji)   in   se   po   kratkem   letu   strne   v gručo,   to   pa   vesten   čebelar   ogrebe   v   nov   panj.   S tem si pridobi novo čebeljo družino.
Čebelnjaki
Učni čebelnjak ČD Kočevje