Page 1 - Članek 2
P. 1

NARAVA ‒ ZDRAVJE


     1     Kateri med je najboljši                                                                                  3  vrste medu, ki jih pridelujem, za razliko
                                                                                                     od Italijanov, ki prisegajo pretežno na
                                                                                                     svetle vrste, in Nemcev ter Avstrijcev,
                                                                                                     ki so jim ljubše temne vrste in so zanje
                                                                                                     pripravljeni plačati skoraj dvojno
     To je vprašanje, ki mi      Povprečni potrošnik pozna samo dve  lipovec, kostanjevec, repičin med, smre-                                        ceno. V času prehladov in obolenj
     ga pogosto postavljajo      vrsti medu: cvetličnega in gozdnega.  kovec in hojevec. Praviloma so cvetlični                                       dihalnih organov pa vendarle najraje
                                        medovi svetlejše barve od maninih,
                                                                                                     posežem po lipovem medu. Pred dob-
                      Bolj pravilno bi jih bilo razvrstiti glede
     moji odjemalci čebeljih      na njihovo izvorno surovino in jih  vendar jih med seboj najlaže ločimo po                                         rim desetletjem je skupina slovenskih
     pridelkov. In me spravijo     deliti na nektarne in manine. Nektar  vonju in okusu. Osnovna sestavina vsa-                                        znanstvenikov raziskovala njihovo
                                                                                                     baktericidnost in ugotovila, da tri vrste
                                        kega medu sta dva enostavna sladkorja:
                      ali medičino nabirajo čebele v nektari-
     v zadrego, saj nanj ni      jih ali medovnikih cvetnic, ki so lahko  glukoza ali grozdni sladkor in fruktoza                                      – lipov, kostanjev in med oljne ogrš­
     lahko na kratko odgovoriti.    enoletne rastline in trajnice, lahko pa  ali sadni sladkor, mešanico obeh pa                                        čice – bolj kakor ostale preprečujejo
     Poskusil pa bom to nekoliko    so tudi grmovnice in drevesa. Mano pa  imenujemo invertni sladkor. Med lahko                                        razvoj nekaterih aerobnih in anaerob-
                      nabirajo praviloma na listih ali iglicah
                                                                                                     nih bakterij, ki so najpogosteje prve v
                                        vsebuje tudi do 5 % trsnega sladkorja
     bolj natančno razložiti v     gozdnih dreves, kot so smreka, jelka ali  ali saharoze. Zanimivo je, da je tega                                       ranah in druge v zobnih oblogah. Te tri
     naslednjih vrsticah.       hoja in hrast ter druga. Lipa in javor, ki  sladkorja razmeroma malo v cvetličnih                                      vrste medu so se v nekaterih primerih
                                                                                                     pokazale celo bolj učinkovite kakor
                                        medovih, mnogokrat v komaj zaznav-
                      sta sicer žužkocvetki, nudita čebelam
                      pretežno medičino, nekatera leta pa  nih količinah, veliko več pa v maninih,                                        slavni medicinski med manuka iz Nove
                     2 tudi mano. Ta nastaja v telesih ušic in  včasih celo do 15 %. Na splošno velja, da                                     Zelandije. In zakaj sem se odločil ravno
                      kaparjev in je za razliko od medičine  je lahko v cvetličnih medovih trsnega
                      živalskega izvora.         sladkorja največ do 5 % in v maninih
                                        do 10 %. Če so te vrednosti prekoračene,                                         1 Cvetoča srebrna lipa pred našim čebelnjakom
                      Mešani in sortni          kar ugotavljajo v laboratorijih, pogosto                                         v Šempasu
                      Medove delimo še na mešane in sortne.  posumimo, da gre za potvorbo.                                            2 Svetli med na desni je izključno iz cvetov lipe,
                      Za prve pove že ime, da so jih pridelale                                                           v sredini je tudi lipov, vendar s precejšnjim
                      čebele na različnih rastlinah, sortne pa  Lipov v času dihalnih obolenj                                           deležem lipove mane, na skrajni levi pa je
                      pretežno na eni sami. V Sloveniji so naj- Svojim odjemalcem čebeljih pridelkov                                       kostanjev med.
                      pomembnejši sortni medovi akacijevec,  pogosto govorim, da rad uživam vse                                          3 Čebela nabira mano na listu lipe.
    48 MOJ MALI SVET 04/21                                                                                                MOJ MALI SVET 04/21 49
   1   2